Miljö

Vi försöker även dra vårt strå till stacken när det gäller vår miljö. Ett sätt att hjälpa till med miljön är att försöka sluta använda lösningsmedelbaserade produkter. Vi försöker så långt det är möjligt att använda vattenbaserade och miljömärkta produkter både för vår miljös skull men även för vår egen hälsa som yrkesmän skull.

Ett annat sätt att skona miljön är att försöka planera inköp av material så att vi kör så få gånger som möjligt med våra bilar, det är också något både vi och kunden sparar pengar på.