Miljö

Miljömedvetna Målare

BGR Måleri försöker dra vårt strå till stacken när det gäller miljön. Ett sätt att hjälpa till med miljön är att försöka sluta använda lösningsmedelsbaserade produkter. Vi försöker så långt det är möjligt att använda vattenbaserade och miljömärkta produkter både för vår miljös skull men även för vår egen hälsa som yrkesmän skull.

Vi värnar om miljön!

Ett annat sätt att skona miljön är att försöka planera inköp av material så att vi kör så få gånger som möjligt med våra bilar det är också något både vi och kunden sparar pengar på.

Rengöring och källsortering

Vi rengör och källsorterar det avfall som uppkommer i det dagliga arbetet i följande rangordning: Återanvändning, återvinning, energiutvinning samt deponering. Tomma målarburkar skrapas ur och lämnas till återvinningscentralen etc.